ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA AUGUSTÓW